Vocht in huis – Problemen

lekkage-nieuwspaginaLekkage Controle Nieuws,

Vocht in je huis en de problemen,

De woningen voldoen aan hoge isolatienormen. Toch geven grote, voor afkoeling gevoelige, oppervlakken nogal eens condensproblemen ten gevolge van een aantal wisselende oorzaken. Voorbeelden van dergelijke oppervlakken zijn onder andere de begane grondvloeren en de met de buitenlucht in aanraking komende gevels. Wanneer de warmtetoetreding naar deze onderdelen belemmerd wordt, ontstaat condensvorming indien ook de relatieve vochtigheid in het vertrek hoog is. Belemmering van warmtetoetreding vindt plaats door bijvoorbeeld gordijnen in de hoeken van een kamer, een wandmeubel tegen de buitenmuur, onjuiste opstelling van het meubilair.

Bij een bepaalde temperatuur is een bepaalde hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig. Die hoeveelheid waterdamp hoeft niet de maximale hoeveelheid waterdamp te zijn, die bij die bepaalde temperatuur in de lucht aanwezig kan zijn. Indien bij een bepaalde temperatuur wel de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht aanwezig is, spreken we van 100% relatieve vochtigheid bij die bepaalde temperatuur. Op onderdelen met die bepaalde

temperatuur vindt dan nog net geen condensvorming plaats. Neemt echter de vochtigheid toe of wordt de temperatuur lager, dan treedt wel condensvorming op. De hoeveelheid waterdamp in de lucht van een bepaalde temperatuur wordt dus aangeduid in relatie (als percentage) tot de maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp (= 100%) bij die bepaalde temperatuur. Daarnaast kan lucht met een hogere temperatuur meer waterdamp bevatten dan lucht met

een lagere temperatuur. De relatieve vochtigheid kunt u zelf meten met een hygrometer.

De laatste jaren wordt in de woningbouw bijzondere aandacht besteed aan isolatie en kier-dichting. Oudere woningen zijn, in vergelijking hiermee, “zo lek als een mandje”, zodat een belangrijk deel van het in de woning geproduceerde vocht via de aanwezige naden en kieren ontsnapt. In de later gebouwde woningen ontstaat dus eigenlijk een gebrek aan ventilatie, waardoor het vochtgehalte in de lucht, de relatieve vochtigheid dus, langzaam oploopt. De hoeveelheid waterdamp die gemiddeld door een gezin van vier personen wordt geproduceerd, bedraagt 7 tot 14 liter water per etmaal. Deze vochtigheid ontstaat door: transpireren, koken, wassen, drogen, planten, huisdieren etc.

Hoe kan de relatieve vochtigheid worden verlaagd met een ventilatiesysteem?

Een plotselinge, vaak plaatselijke toename van de relatieve vochtigheid vindt plaats bij: Koken, de waterdamp is zelfs zichtbaar; – Douchen, ook zichtbaar en de tegels beslaan, Een feestje, de ruiten beslaan. Hoe sneller het vocht kan worden afgevoerd, des te eerder zal de relatieve vochtigheid verbeteren. Het is daarom belangrijk de ventilatieopeningen in de badkamer en keuken open te laten. Bij aanwezigheid, voor langere tijd, van meerdere personen in één vertrek altijd twee ventilatieopeningen tegenover elkaar open laten staan in de betreffende ruimte. De woonkamer vóór het slapen gaan en de slaapkamers ná het slapen luchten. Hiervoor is het openzetten van de ramen gedurende ongeveer 15 minuten voldoende. Indien uw woning is voorzien van een ventilatiesysteem, dan dient dit permanent in werking te blijven. Tijdens het koken of douchen en tot minimaal een half uur daarna dient de mechanische ventilatie op de hoogste stand te draaien.

Hoe kan condensvorming worden voorkomen of beperkt?

In het algemeen door de relatieve vochtigheid te verlagen en de warmtetoetreding te verbeteren. Ook de materiaalopbouw van het onderdeel speelt daarbij een rol. Bijvoorbeeld een gemetselde en gestukadoorde wand kan zonder problemen meer vocht opnemen dan een betonwand. De condensplekken ontstaan meestal vlak boven de plint achter de kasten, meubels en gordijnen en openbaren zich als grijze of zwarte vlekjes, die zich geleidelijk uitbreiden. Controleer of alle doorvoeren in de begane grondvloer (cv-leidingen, leidingen in de meterkast) afgedicht zijn. Meubels en kasten dienen minimaal 5 cm vrij van de wanden te worden gehouden. In vertrekken met zichtbare condensvorming geen was te drogen hangen. Condensvorming treedt op bij temperatuurverlaging. Om dit te voorkomen dient de nachttemperatuur niet lager te zijn dan circa 16°C. Dit is 4°C lager dan de avondtemperatuur en 2°C lager dan de dagtemperatuur.

Lekkage Controle Rijnmond

Uw partner bij lekkage-onderzoek

Bel de lekkagetelefoon 06-52381834 of mail info@lekkagecontrole.nl

Wist U dat er in een nieuwe woning 4000 a 5000 liter water verborgen zit ??